WETTELIJKE WAARSCHUWING:

Welkome. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u verder gaat met browsen.

Cruz Hernández Inversiones, S.L. Als verantwoordelijke van deze website verbindt het zich ertoe de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers reguleren.

Deze website voldoet daarom strikt aan de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens 3/2018 (hierna LOPGDDD) en andere toepasselijke regelgeving, met Verordening (EU) 2016/279 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen (hierna RGPD) en met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSICE).

GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE

Identiteit van de verantwoordelijke: Cruz Hernández Inversiones, S.L.
Commerciële naam: Apartamentos Patricio
NIF/CIF/VAT: B-35440106
Adres: C / Milaan, 17
E-mail: patricio@patricio.net
Activiteit: Toeristische accommodatie
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief toegang) van de webpagina's die deel uitmaken van de Cruz Hernández Inversiones, S.L.-website, inclusief de inhoud en diensten die daarop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot het web www.apartamentospatricio.com ("gebruiker") stemt ermee in te allen tijde gebonden te zijn aan de geldende Algemene Voorwaarden. Gebruiker betekent de persoon die de op de website ontwikkelde diensten en activiteiten opent, doorbladert, gebruikt of eraan deelneemt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DAT DOEN
De voorwaarden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zijn vastgelegd in ons privacybeleid.

VERPLICHTINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een zakelijke relatie met Cruz Hernández Inversiones, S.L. inhoudt. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om het web, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goede trouw, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde te schenden. Evenzo is het gebruik van internet voor illegale of schadelijke doeleinden tegen Cruz Hernández Inversiones, S.L. verboden. of enige derde partij of die op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van het Web kan belemmeren.

Ten aanzien van de inhoud (informatie, teksten, grafieken, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, ontwerpen, etc.) is het verboden:

De reproductie, distributie of wijziging ervan, tenzij u de toestemming hebt van de rechtmatige eigenaren of het wettelijk is toegestaan.
Elke schending van de rechten van het bedrijf of hun legitieme eigenaren over hen.
Het gebruik ervan voor alle soorten commerciële of reclamedoeleinden, behalve de strikt toegestane.
Elke poging om de inhoud van het web te verkrijgen op een andere manier dan die welke ter beschikking worden gesteld aan gebruikers, evenals die welke gewoonlijk op het netwerk worden gebruikt, zolang ze geen schade toebrengen aan de Cruz Hernández Inversiones Web, SL.
Bij het gebruik van het web www.apartamentospatricio.com stemt de gebruiker ermee in geen gedrag uit te voeren dat het imago, de belangen en rechten van Cruz Hernández Inversiones, SL of derden zou kunnen schaden of dat het portaal zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten www.apartamentospatricio.com of het op enigerlei wijze verhinderen van het normale gebruik van internet.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat Cruz Hernández Inversiones, SL daarom niet kan garanderen dat er geen malware of andere elementen in de computersystemen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken. (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, zelfs als ze alle nodige middelen en passende veiligheidsmaatregelen nemen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan Cruz Hernández Inversiones, S.L. Er kunnen bestanden worden opgeslagen, waarvan de verantwoordelijkheid uitsluitend berust bij Cruz Hernández Inversiones, S.L. Dit veronderstelt alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin vervatte informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Cruz Hernández Inversiones, S.L. gebruikt een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens zijn gecodeerd dankzij https-protocollen, daarom garanderen we de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers is gegarandeerd.